Festivalproblem

När sommaren tar sina första andetag så innebär det också starten för den numera traditionsenliga musikfestivalsommaren i Sverige. På senare år så har några av de största festivalerna på grund av ekonomiska problem som orsakats av att man vuxit sig för stora och blivit känsliga för ett ”dåligt år” sett till biljettförsäljningen. Men detta visar ju också hur stort det är med festivaler i Sverige, så många människor som samlas på det sättet finns inga direkta motsvarigheter under resten av året.

festival

Orsak och verkan

Orsaken till det medierna valt att kalla för ”festivaldöden” är när festivaler som vuxit sig stora och gjort bra resultat, misslyckas med bokningar och inte får tillräckligt med biljetter sålda till nästkommande festival. Ett minskat intresse helt enkelt. Problemet ligger givetvis inte i att festivalen väntas arrangeras på ett sämre sätt. Det handlar om att de bokningar av stora artister som kostar väldigt mycket pengar inte är så tilldragande som man förväntat sig. Eftersom biljettprisen till de större festivalerna är höga så kanske det då inte känns värt att betala det priset.

Det är en svår avvägning som festivalarrangör att bestämma vars man skall dra gränsen för hur säkert man skall spela. Bokar man artister som är för billiga och okända så riskerar man att tappa publik och biljettintäkter på det sättet, och bokar man för dyra artister som inte säljer biljetter – ja då blir det ett stort ekonomiskt underskott som är svårt att täcka upp och man går i konkurs.